– všetky kúpne zmluvy vypracované advokátom so špecializáciou na realitné právo, autorizácia
zmlúv u advokáta.