– spolupracujeme len s overenými znalcami, tak aby posudok v banke prešiel a bol vypracovaný
čo najskôr.